Tidigare aktiviteter

Aktiviteter som genomförts i Helsingborg


Nästa medlemsmöte blir måndagen den 13 maj kl. 19.

___________________________________________

Minnesanteckningar från medlemsmöten (PDF).

2024: 22/4, 26/2, 29/1

2023: 04/12, 23/10

2022: 29/11, 17/10, 21/3, 15/8

2021: 27/5

2020: 14/9, 21/4, 18/2

2019: 17/12, 21/8, 9/6, 17/4, 21/3, 24/2

2018: 12/12, 17/9, 6/8, 9/7, 11/6, 21/5, 12/4, 29/1

2017: 6/11, 9/10, 18/9, 21/8, 20/7, 19/6, 22/5

___________________________________________

Frågan om Landborgsgaraget är en av de lokalt viktigaste miljöfrågorna i Helsingborg. Det kommer att bidra till ökad bilism och ökade

klimatproblem. Det förstör ett mycket vackert område som är klassat som riksintresse för kultur och miljö. Det kostar oerhört mycket pengar, som behövs bättre för skola, vård, omsorg och bättre miljö. Det finns många andra argument.

Skriv under vår namninsamling för folkomröstning.

___________________________________________

Landborgsgaraget är stoppat!

Det är mycket bra, men det krävs mycket mer för att rädda klimatet och se till att våra barn och kommande generationer får en framtid. Vi hade en manifestation fredagen 30/11 till stöd för klimatstrejken, som startats före valet av 15-åriga Greta Thunberg och för att politikerna måste ta klimatfrågan på allvar. Det kom fler än 30 personer, mer än väntat. De ville att vi fortsätter varje fredag.

 

Fredag 7/12 kl. 16.00-16.30 blir det en kort manifestation för klimatet på Stortorget intill Stenbocksstatyn söder om Rådhuset.

Vi har en liten högtalare för korta tal och kanske lite sång. Kom med på en kort manifestation och visa att vi är många som tycker att det krävs mycket mer för att ta klimatfrågan på allvar. Vi fortsätter fredagarna framöver liksom på många andra håll runt om i Sverige och i världen, samma tid och plats. Vi har nu tillstånd för fredagarna i december och januari.

___________________________________________

Kampen mot Landborgsgaraget i intensivt skede augusti och september 2018. Det är i kommunalvalet vi kan stoppa Landborgsgaraget!

Tack vare bidrag från allmänheten har vi kunnat trycka 7000 exemplar av en tidning "Stoppa Landborgsgaraget" (Länk till PDF) med 20 stycken A4-sidor. Där finns den viktigaste informationen om Landborgsgaraget, som vi hade när den skrevs i slutet av juni 2018. Vi delade ut den på Hx, delar ut den på torgmöten och i andra sammanhang så mycket vi kan före valet 9/9. Du kan hämta en eller flera tidningar i Jordens Vänners och Enhetsgruppens lokal, Furutorpsgatan 71, onsdagar kl. 17.00 -18.30 eller efter överenskommelse med Stig 042-282739 eller Sven 042-138329. Den kan också spridas via nätet. Om man tycker det är för mycket text finns ett kortare flygblad, som man också kan hämta. Sprid gärna informationen i pappersform eller via nätet. Prata med vänner och bekanta före valet! Tillsammans kan vi lyckas stoppa Landborgsgaraget!

 

Enligt opinionssiffror, som Helsingborgs Dagblad (HD) publicerade 28/7 är det ganska jämnt, men vår sida har ett litet försprång med 42 % emot Landborgsgaraget och 37 % för Landborgsgaraget. Dagen därpå redogjorde HD för hur de 8 partierna som invaldes i kommunfullmäktige 2014 ställer sig till Landborgsgaraget, men inget om nya partier. Nu blir det ju ingen folkomröstning. Det gäller i stället att i kommunalvalet rösta på något av de partier som är mot Landborgsgaraget. Läs sidan 17 i tidningen "Stoppa Landborgsgaraget" eller i Flygbladet, se länk nedan.

Det är ingalunda säkert vi lyckas, men om de partier som alltid röstat mot Landborgsgaraget, eventuellt tillsammans med nya partier ökar från 43 % till drygt 50 %, stoppar de Landborgsgaraget. Efter sommarens extrema väder inser förhoppningsvis alltfler att man måste ta klimatfrågan på allvar, och stoppa Landborgsgaraget.

 

Vårt senaste pressmeddelande 2018-07-12 (Länk till PDF):

"Domare behandlar lagar godtyckligt som gamla tiders enväldiga monarker" om Mark- oh miljööverdomstolens beslut ledde till en publicering i Helsingborgs Dagblad 2018-07-16. De pressmeddelanden vi skrev under tiden mars till juni (ett i månaden) ledde inte till någon publicering alls.

Särskilt anmärkningsvärt är det pressmeddelande 2018-04-13 (Länk till PDF) där vi skrev om vattenrapportens hantering. Kommunen hemlighöll en offentlig handling tills det var för sent att överklaga. Inte ens en så allvarlig sak bryr sig de grävande journalisterna om eller fick inte skriva om. I varje fall har de ännu (2018-08-11) inte publicerat något om detta.

___________________________________________

Vädjan om hjälp för att stoppa Landborgsgaraget - Flygblad (Länk till PDF)

Det blir sannolikt ingen folkomröstning. Även om Förvaltningsrätten skulle ge oss rätt om namnräkningen, så skulle förmodligen kommunen överklaga till nästa instans. Därmed kan det mycket väl ta sådan tid att vi inte hinner få någon folkomröstning på valdagen. Vårt överklagande av rivningen av Rosenträdgården ligger nu hos Mark-och miljödomstolen. Kommunen har sagt att man väntar med att påbörja nedmonteringen av Rosenträdgården tills ärendet är avgjort. Kanske kan det tolkas så att kommunen bedömer överklagandet så seriöst att de inte är säkra på att vinna. Hur som helst betyder det att projektet troligen inte är påbörjat före valdagen. Med en annan majoritet i kommunfullmäktige kan Landborgsgaraget stoppas. Vilka partier som är för resp. mot Landborgsgaraget, se Flygblad (Länk till PDF).

 

Jordens Vänner Helsingborg planerar att skriva och låta trycka en masstidning (med 12 vanliga tidningssidor, A3) med betydligt mer utförlig information om varför Landborgsgaraget är dåligt och hur de olika politiska partierna har agerat. Vi avser att samla in pengar (se swish-nummer och plusgiro-nummer i flygbladet) för att trycka och sprida den till så många Helsingborgare, som pengarna räcker till.

 

Vi vädjar därför till er i nuläget att sprida detta flygblad i pappersform på gator och torg, utanför affärer, till vänner och bekanta samt elektroniskt via e-post och sociala medier. I ett senare skede (augusti, september) önskar vi hjälp med att sprida masstidningen, men det återkommer vi till. Flygbladet finns för hämtning på lokalen, Furutorpsgatan 71, onsdagar kl. 17.00-18.30 och i samband med möten på lokalen, och vid lördagsöppet 21/4 kl. 10-14. Önskas större mängder hör av dig innan.

___________________________________________

Vad har hänt med Landborgsgaragefrågan sedan vi lämnade in namnlistorna 2017-10-31?

Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2017-12-07 om rivningslov för Rosenträdgården, trots att man då inte visste om det blir folkomröstningen eller inte. Endast S, MP och V gick emot. För rivning röstade M, L, KD, C och SD. Vi överklagade 2018-01-02 beslutet till Länsstyrelsen. Läs vårt överklagande:

Överklagande till Länsstyrelsen av rivningslovet att riva Rosenträdgården

 

Vi kompletterade detta 2018-01-30 med uppgifter från fladdermuskännare

Komplettering av överklagandet om rivningslov

 

Vi gjorde 2018-01-30 en anmälan till Länsstyrelsens Naturprövningsenhet om artskyddsärende, då det skulle kunna finnas fladdermöss i små sidogångar till gångarna under Rosenträdgården.

Anmälan Naturprövningsenheten vid Länsstyrelsen om fladdermöss

 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson tog 2018-12-13 ett delegeringsbeslut att avbryta räkningen av namninsamlingen, eftersom han hävdade att Staden visat att antalet namn inte räckte. Vi gjorde egna granskningar och fann att beslutet var fattat på falska grunder och överklagade 2018-01-03 detta delegeringsbeslut till Förvaltningsrätten i Malmö.

Överklagande delegeringsbeslutet om namninsamlingen

 

Kommunstyrelsen beslöt därför 2018-01-10 att räkna resterande namn, men inte som vi krävt, att söka även på namn och adress, då personnumret var otydligt skrivet. Därför överklagade vi 2018-02-01 även detta beslut till Förvaltningsrätten i Malmö.

Överklagande kommunstyrelsens beslut om namninsamlingen

 

Den 7/2 har kommunen räknat färdigt namnet och 2018-02-14 beslutar kommunstyrelsen att avge ett yttrande till Förvaltningsrätten. Efter granskning svarar vi 2018-03-14 med ett yttrande till Förvaltningsrätten, där vi klargör att kommunen gjort fel utifrån förarbetena till lagen:

Yttrande till Förvaltningsrätten om kommunstyrelsens yttrande om namninsamlingen

 

Länsstyrelsen beslöt 2018-02-20 att avslå vårt överklagande av rivning av Rosenträdgården utan att granska överklagandet i sak. Man hävdade att varken miljöorganisationer eller närboende har rätt att överklaga sådana beslut. Vi överklagar 2018-03-14 detta beslut till Mark- och miljödomstolen.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet om rivningslov för Rosenträdgården

.

Sista ordet är ingalunda sagt. Utgången är oviss. Kampen går vidare.

Tisdag 27/3 beslutar kommunfullmäktige, som börjar kl. 18.00, bl.a. om två motioner om folkomröstning om Landborgsgaraget. Du kan lyssna på debatten från åhörarläktaren i Rådhuset eller på närradion (99,2 MHz).

___________________________________________

NAMNINSAMLINGEN för folkomröstning om Landborgsgaraget är nu avslutad och inlämnad till kommunfullmäktiges ordförande 2017-10-31

En delegation på åtta personer, initiativtagare till namninsamlingen, både medlemmar i Jordens Vänner Helsingborg och medlemmar i Naturskyddsföreningen överlämnade en låda med namnlistorna till kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander. Uppgifter från sena insamlingar kom strax innan, så ny uppgift om antalet namn fick skrivas till för hand. Därefter kom en lista med tre namn, så slutsiffran 11487 namn hann vi inte skriva på de papper som delades ut till massmedia.

 

11487 röstberättigade i vår kommun ställer sig bakom kravet på en kommunal folkomröstning i Helsingborg för ställningstagande om man ska bygga en stor parkeringsanläggning eller inte under Rosenträdgården i Landborgen söder om Hallbergs trappor, drygt 100 meter söder om Kärnan.

 

Initiativtagarnas synpunkter på bl.a. tid för folkomröstning och problemet med att en del inte ville skriva hela personnumret framfördes både muntligt och skriftligt (se Överlämnandebrev) både till kommunfullmäktiges ordförande och närvarande massmedia - Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg (gratistidning), Sveriges radio och SVT Helsingborg (regional-TV). De 11487 namnen vi räknat är bara sådana som angett fullständigt personnummer, är över 18 år, och angett en adress i kommunen Helsingborg.

 

ÖVERLÄMNANDEBREV

Tjänstemän räknar nu och kontrollerar alla namn. Man kommer enligt uppgift inte att vara klar med kontrollen före december 2017.

Överlämnandebrev (Länk till PDF)

___________________________________________

UPPMANING

Flygbladet nedan och tillhörande namninsamling är planerad och genomförs av ideella krafter inom Jordens Vänner Helsingborg, och av andra samhällsintresserade och engagerade personer.Vi önskar att flygbladet inte lämnas till pappersåtervinning i första taget, och vi önskar inte att den hamnar i brännbart restavfall alls.

 

Håller du med oss om att Landborgskopplingen/Landborgsgaraget borde diskuteras mera, och att invånarna i Helsingborg själva borde ta ett beslut genom en folkomröstning, om detta garage för cirka 400 miljoner skall byggas eller ej? Sprid då detta flygblad vidare.

 

Vår uppmaning till dig är att sprida den vidare inom din familj, till dina grannar, till dina vänner, till dina arbetskamrater, eller till nästa person du möter på gatan. Du kan sedan skriva på en namninsamlingslista, och förhoppningsvis får vi då en folkomröstning, där vi kan välja vilken väg vi skall ta in i framtiden.

 

Avgörandet av detta planerade bygge, är en del i vilket samhälle och i vilken värld vi vill leva. Hur vill vi som medborgare att vår stad skall se ut, vad skall vi satsa på idag och för kommande generationer, lokalt, nationellt och även globalt?

___________________________________________

Flygblad om frågor och svar inför folkomröstningskampanjen om Landborgsgaraget (Länk till PDF)

 

Namninsamlingslista för folkomröstning om Landborgsgaraget - 10 personer (Länk till PDF)

 

Text till sandwich-plakat (Länk till PDF)

 

Affisch till namninsamlingen (Länk till PDF)

 

Bifogad blankett för dem som inte vill skriva personnummer på en lista på stan, men som kan skicka det till Jordens Vänners revisor på riksnivå. Gör så här:

Ta bifogad blankett och en vanlig namninsamlingslista fullständigt ifylld med ett eller flera namn, stoppa i ett kuvert och skriv svarspost, kundnummer och exakt det nummer som står i blanketten och så Göteborg. Jordens Vänner riks betalar portot. Revisorn skickar in dessa listor till kommunfullmäktiges ordförande i tid och vi namninsamlare ser aldrig dessa listor. Revisorn meddelar oss endast hur många namn som kommit in på det sättet, men inga namn eller annat.

 

Blankett för svarspost till revisor (rev. 170829 - Länk till PDF)

___________________________________________

Övrig information

Denna namninsamling startar 1 maj 2017 och måste vara avslutad och inlämnad till kommunen senast 31 oktober 2017. Listorna ska vara Jordens Vänner Helsingborg, Furutorpsgatan 71, Helsingborg tillhanda senast 27/10 för räkning.

 

Jordens Vänner Helsingborg och Naturskyddsföreningen Helsingborg överlämnar listorna till kommunen 31 oktober. Jordens Vänner Helsingborg och Naturskyddsföreningen Helsingborg gör detta tillsammans för att försöka stoppa projektet Landborgsgaraget/Landborgskopplingen.

___________________________________________

Diskussionsmöte torsdagen den 17/5 kl. 18:30 i vår lokal på Furutorpsgatan 71.

Ämne: ''Hur går det med Landborgsgaraget - går det att stoppa projektet?''

___________________________________________

DEBATT OM LANDBORGSGARAGET i Stadsbibliotekets hörsal - onsdagen den 22/11 kl. 18:30.

Ställ frågor till politikerna! Klimat, natur och miljö, elevhälsa, e-handel, onödigt och dyrt.

 

En representant från varje parti är inbjuden. Fyra partier har tackat ja, nämligen de tre partier – MP, S och V, som röstat nej till

Landborgsgaraget, samt ett av de fem partier, som röstat ja till Landborgsgaraget, nämligen L. Tre partier . C, M och SD – har sagt nej

till att medverka, och ett parti KD har inte svarat. Affisch (Länk till PDF) - Flygblad (Länk till PDF)

___________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-09-18

Slutspurten börjar. Nu 18/9, efter att ha samlat in namn i 20 veckor har vi fått in drygt 8200 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Vi vet att det finns ytterligare en del listor ute på olika ställen, men vi har inte fått in uppgifter om antal namn som är

påskrivna där och därför har vi inte kunnat räkna med det.

 

Ibland vill folk ha listor för att samla namn. Vi stöter då och då på människor, som länge velat skriva på, men inte vetat var man får tag på

oss. Det säkraste sättet att nå oss är i vår lokal på Furutorpsgatan 71 under den begränsade öppettiden (alla onsdagar kl. 17:00–18:30 och torsdagar i jämna veckor kl. 17:30–18:30).  Tryck här för ytterligare kontaktinfo!

 

Vi tror vi kan lyckas få in tillräckligt med namn, men det kräver idogt arbete, ideellt arbete givetvis. Om vi får 10 % av de röstberättigade i

Helsingborg att skriva på, det vill säga 11000, och vi lämnar in listorna innan oktober månads slut, är kommunfullmäktige tvungen att

behandla frågan. För att få folkomröstning krävs dessutom att en tredjedel av kommunfullmäktige röstar för folkomröstning.

 

De tre partier, som två år i rad röstat nej till Landborgsgaraget, har bestämt att stödja folkomröstning, om vi samlar in tillräckligt med

namn. Dessa partier har tillsammans mer än en tredjedel av mandaten i kommunfullmäktige. Det finns fortfarande möjlighet att stoppa projektet, eftersom själva bygget inte ska komma igång förrän hösten 2018.

___________________________________________

Arbetsmöte måndag den 11/9 kl. 12:00 - för bedömning av hittills uppnått insamlingsresultat.

___________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-08-21

Nu 21/8, efter att ha samlat in namn i 16 veckor har vi fått in drygt 6400 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Vi vet att det finns ytterligare en del listor ute på olika ställen, men vi har inte fått in uppgifter om antal namn som är påskrivna där och

därför har vi inte kunnat räkna med det. För att öka takten i namninsamlingen har vi organiserat oss lite bättre. Då och då vill folk ha listor för att samla namn.

 

De två sista veckorna har vi samlat mer, även om vi inte riktigt nått upp till våra ambitiösa veckomål. Vi hyser gott hopp om att lyckas få in

tillräckligt med namn, men det kräver idogt arbete, ideellt arbete givetvis. Om vi får 10 % av de röstberättigade i Helsingborg att skriva

på, är kommunfullmäktige tvungen att behandla frågan. För att få folkomröstning krävs dessutom att en tredjedel av kommunfullmäktige

röstar för folkomröstning.

 

Vi har inga garantier, men eftersom tre partier, som har mer än en tredjedel av mandaten, två år i rad röstat nej till Landborgsgaraget,

tror vi att chansen är stor att de kommer att stödja folkomröstning. Det finns fortfarande möjlighet att stoppa projektet, eftersom själva

bygget inte ska komma igång förrän hösten 2018.

___________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-07-20

Efter att  nu ha samlat in namn för folkomröstning om Landborgsgaraget i 11 och en halv vecka har vi fått in ca 4800 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Vi behöver öka takten i namninsamlingen för att klara målet 10 % av de röstberättigade i

Helsingborg tills i slutet av oktober. Därför har vi dragit upp riktlinjer för hur vi ska organisera oss bättre och få med fler i arbetet. Vi hyser gott hopp om att lyckas få in tillräckligt med namn, men det kräver fortsatt idogt ideellt arbete av alla engagerade!

___________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-06-19

Nu 19/6, efter att ha samlat in namn i 7 veckor har vi fått in ca 2800 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Det

är troligen fler, eftersom vi hört om personer som samlat en del utan att vi fått uppgifter om hur många namn de fått in. Det gick lite trögt i

början, men nu har namninsamlingen tagit ordentlig fart.

 

Om vi fortsätter att samla lika mycket i fortsättningen som vi gjort senaste veckan, bör vi få ihop tillräckligt med namn. Vi träffar ofta på

människor som är mycket irriterade på hur ledande politiker förstör miljön, och som vill skriva på våra listor. Många andra är inte så

insatta, men skriver gärna på, när de får information.

 

Naturligtvis stöter vi också på en del människor med motsatt åsikt och sådana som inte bryr sig. Vi hyser gott hopp om att lyckas få in tillräckligt med namn, men det kräver idogt arbete, ideellt arbete givetvis. Stöd från en miljöengagerad allmänhet med att samla namn välkomnas! - Genom Stig Broqvist.

___________________________________________

Aktivitetsdag i Helsingborgs Arena hösten 2015

Utställning på biblioteket hösten 2015

Informationsbord på HX sommaren 2015

Utställning på biblioteket hösten 2014

Uppdaterad

2024-04-30