Aktuellt

Aktiviteter i Helsingborg 2020

 

Nästa medlemsmöte planeras till oktober och meddelas här senare.

_____________________________________________________

Vi tog ställning för de båda pågående namninsamlingarna dels mot försäljningen av Öresundskraft, dels mot rivningen av Sundspärlan (Folkets park), men utan att lova aktivt deltagande. Vi vill dock uppmana alla medlemmar och sympatisörer att på sitt sätt stödja namninsamlingen. Den om Öresundskraft startades av privatpersonen Bert Alfson och man kan läsa mer på länken:

https://www.facebook.com/groups/568438177006186/
Denna namninsamling är nu i slutfasen och listan kan skrivas ut här (PDF).

Jordens Vänner Helsingborg har ordnat klimatmanifestationer för att ta klimatfrågan på allvar och att stödja klimatstrejken fredagarna 22/2, 22/3, 26/4 och kommer att ordna det 24/5 och 14/6 kl. 16.00-16.30 utanför Rådhuset vid Stenbocksstatyn på Stortorget i Helsingborg, då även med högtalare. Andra fredagar samma tid och plats ordnar andra personer bl.a, från Omställningsrörelsen motsvarande klimatmanifestationer men utan högtalare.

På Nationaldagen 6/6 har vi liksom andra föreningar ett torgstånd på Fredriksdals friluftsmuseum nära båthuset kl. 10-18. Vi ordnar små enkla vindsnurror för barn och har informationsmaterial.

_____________________________________________________

På senaste manifestationen den 14/12 bestämde vi att göra ett uppehåll för jul- och nyårshelgerna och försöka få många att komma när skolorna har startat efter jullovet på en kort manifestation för klimatet fredag den 11 januari kl. 16.00-16.30 på Stortorget intill Stenbocksstatyn söder om Rådhuset.

_____________________________________________________

Landborgsgaraget är stoppat!

Det är mycket bra, men det krävs mycket mer för att rädda klimatet och se till att våra barn och kommande generationer får en framtid. Vi hade en manifestation fredagen 30/11 till stöd för klimatstrejken, som startats före valet av 15-åriga Greta Thunberg och för att politikerna måste ta klimatfrågan på allvar. Det kom fler än 30 personer, mer än väntat. De ville att vi fortsätter varje fredag.

 

Fredag 7/12 kl. 16.00-16.30 blir det en kort manifestation för klimatet på Stortorget intill Stenbocksstatyn söder om Rådhuset.

Vi har en liten högtalare för korta tal och kanske lite sång. Kom med på en kort manifestation och visa att vi är många som tycker att det krävs mycket mer för att ta klimatfrågan på allvar. Vi fortsätter fredagarna framöver liksom på många andra håll runt om i Sverige och i världen, samma tid och plats. Vi har nu tillstånd för fredagarna i december och januari.

_____________________________________________________

Kampen mot Landborgsgaraget i intensivt skede augusti och september 2018. Det är i kommunalvalet vi kan stoppa Landborgsgaraget!

Tack vare bidrag från allmänheten har vi kunnat trycka 7000 exemplar av en tidning "Stoppa Landborgsgaraget" (Länk till PDF) med 20 stycken A4-sidor. Där finns den viktigaste informationen om Landborgsgaraget, som vi hade när den skrevs i slutet av juni 2018. Vi delade ut den på Hx, delar ut den på torgmöten och i andra sammanhang så mycket vi kan före valet 9/9. Du kan hämta en eller flera tidningar i Jordens Vänners och Enhetsgruppens lokal, Furutorpsgatan 71, onsdagar kl. 17.00 -18.30 eller efter överenskommelse med Stig 042-282739 eller Sven 042-138329. Den kan också spridas via nätet. Om man tycker det är för mycket text finns ett kortare flygblad, som man också kan hämta. Sprid gärna informationen i pappersform eller via nätet. Prata med vänner och bekanta före valet! Tillsammans kan vi lyckas stoppa Landborgsgaraget!

 

Enligt opinionssiffror, som Helsingborgs Dagblad (HD) publicerade 28/7 är det ganska jämnt, men vår sida har ett litet försprång med 42 % emot Landborgsgaraget och 37 % för Landborgsgaraget. Dagen därpå redogjorde HD för hur de 8 partierna som invaldes i kommunfullmäktige 2014 ställer sig till Landborgsgaraget, men inget om nya partier. Nu blir det ju ingen folkomröstning. Det gäller i stället att i kommunalvalet rösta på något av de partier som är mot Landborgsgaraget. Läs sidan 17 i tidningen "Stoppa Landborgsgaraget" eller i Flygbladet, se länk nedan.

Det är ingalunda säkert vi lyckas, men om de partier som alltid röstat mot Landborgsgaraget, eventuellt tillsammans med nya partier ökar från 43 % till drygt 50 %, stoppar de Landborgsgaraget. Efter sommarens extrema väder inser förhoppningsvis alltfler att man måste ta klimatfrågan på allvar, och stoppa Landborgsgaraget.

 

Vårt senaste pressmeddelande 2018-07-12 (Länk till PDF):

"Domare behandlar lagar godtyckligt som gamla tiders enväldiga monarker" om Mark- oh miljööverdomstolens beslut ledde till en publicering i Helsingborgs Dagblad 2018-07-16. De pressmeddelanden vi skrev under tiden mars till juni (ett i månaden) ledde inte till någon publicering alls.

Särskilt anmärkningsvärt är det pressmeddelande 2018-04-13 (Länk till PDF) där vi skrev om vattenrapportens hantering. Kommunen hemlighöll en offentlig handling tills det var för sent att överklaga. Inte ens en så allvarlig sak bryr sig de grävande journalisterna om eller fick inte skriva om. I varje fall har de ännu (2018-08-11) inte publicerat något om detta.

_____________________________________________________

Vädjan om hjälp för att stoppa Landborgsgaraget - Flygblad (Länk till PDF)

Det blir sannolikt ingen folkomröstning. Även om Förvaltningsrätten skulle ge oss rätt om namnräkningen, så skulle förmodligen kommunen överklaga till nästa instans. Därmed kan det mycket väl ta sådan tid att vi inte hinner få någon folkomröstning på valdagen. Vårt överklagande av rivningen av Rosenträdgården ligger nu hos Mark-och miljödomstolen. Kommunen har sagt att man väntar med att påbörja nedmonteringen av Rosenträdgården tills ärendet är avgjort. Kanske kan det tolkas så att kommunen bedömer överklagandet så seriöst att de inte är säkra på att vinna. Hur som helst betyder det att projektet troligen inte är påbörjat före valdagen. Med en annan majoritet i kommunfullmäktige kan Landborgsgaraget stoppas. Vilka partier som är för resp. mot Landborgsgaraget, se Flygblad (Länk till PDF).

 

Jordens Vänner Helsingborg planerar att skriva och låta trycka en masstidning (med 12 vanliga tidningssidor, A3) med betydligt mer utförlig information om varför Landborgsgaraget är dåligt och hur de olika politiska partierna har agerat. Vi avser att samla in pengar (se swish-nummer och plusgiro-nummer i flygbladet) för att trycka och sprida den till så många Helsingborgare, som pengarna räcker till.

 

Vi vädjar därför till er i nuläget att sprida detta flygblad i pappersform på gator och torg, utanför affärer, till vänner och bekanta samt elektroniskt via e-post och sociala medier. I ett senare skede (augusti, september) önskar vi hjälp med att sprida masstidningen, men det återkommer vi till. Flygbladet finns för hämtning på lokalen, Furutorpsgatan 71, onsdagar kl. 17.00-18.30 och i samband med möten på lokalen, och vid lördagsöppet 21/4 kl. 10-14. Önskas större mängder hör av dig innan.

_____________________________________________________

Vad har hänt med Landborgsgaragefrågan sedan vi lämnade in namnlistorna 2017-10-31?

Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2017-12-07 om rivningslov för Rosenträdgården, trots att man då inte visste om det blir folkomröstningen eller inte. Endast S, MP och V gick emot. För rivning röstade M, L, KD, C och SD. Vi överklagade 2018-01-02 beslutet till Länsstyrelsen. Läs vårt överklagande:

Överklagande till Länsstyrelsen av rivningslovet att riva Rosenträdgården

 

Vi kompletterade detta 2018-01-30 med uppgifter från fladdermuskännare

Komplettering av överklagandet om rivningslov

 

Vi gjorde 2018-01-30 en anmälan till Länsstyrelsens Naturprövningsenhet om artskyddsärende, då det skulle kunna finnas fladdermöss i små sidogångar till gångarna under Rosenträdgården.

Anmälan Naturprövningsenheten vid Länsstyrelsen om fladdermöss

 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson tog 2018-12-13 ett delegeringsbeslut att avbryta räkningen av namninsamlingen, eftersom han hävdade att Staden visat att antalet namn inte räckte. Vi gjorde egna granskningar och fann att beslutet var fattat på falska grunder och överklagade 2018-01-03 detta delegeringsbeslut till Förvaltningsrätten i Malmö.

Överklagande delegeringsbeslutet om namninsamlingen

 

Kommunstyrelsen beslöt därför 2018-01-10 att räkna resterande namn, men inte som vi krävt, att söka även på namn och adress, då personnumret var otydligt skrivet. Därför överklagade vi 2018-02-01 även detta beslut till Förvaltningsrätten i Malmö.

Överklagande kommunstyrelsens beslut om namninsamlingen

 

Den 7/2 har kommunen räknat färdigt namnet och 2018-02-14 beslutar kommunstyrelsen att avge ett yttrande till Förvaltningsrätten. Efter granskning svarar vi 2018-03-14 med ett yttrande till Förvaltningsrätten, där vi klargör att kommunen gjort fel utifrån förarbetena till lagen:

Yttrande till Förvaltningsrätten om kommunstyrelsens yttrande om namninsamlingen

 

Länsstyrelsen beslöt 2018-02-20 att avslå vårt överklagande av rivning av Rosenträdgården utan att granska överklagandet i sak. Man hävdade att varken miljöorganisationer eller närboende har rätt att överklaga sådana beslut. Vi överklagar 2018-03-14 detta beslut till Mark- och miljödomstolen.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet om rivningslov för Rosenträdgården

.

Sista ordet är ingalunda sagt. Utgången är oviss. Kampen går vidare.

Tisdag 27/3 beslutar kommunfullmäktige, som börjar kl. 18.00, bl.a. om två motioner om folkomröstning om Landborgsgaraget. Du kan lyssna på debatten från åhörarläktaren i Rådhuset eller på närradion (99,2 MHz).

_____________________________________________________

NAMNINSAMLINGEN för folkomröstning om Landborgsgaraget är nu avslutad och inlämnad till kommunfullmäktiges ordförande 2017-10-31

En delegation på åtta personer, initiativtagare till namninsamlingen, både medlemmar i Jordens Vänner Helsingborg och medlemmar i Naturskyddsföreningen överlämnade en låda med namnlistorna till kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander. Uppgifter från sena insamlingar kom strax innan, så ny uppgift om antalet namn fick skrivas till för hand. Därefter kom en lista med tre namn, så slutsiffran 11487 namn hann vi inte skriva på de papper som delades ut till massmedia.

 

11487 röstberättigade i vår kommun ställer sig bakom kravet på en kommunal folkomröstning i Helsingborg för ställningstagande om man ska bygga en stor parkeringsanläggning eller inte under Rosenträdgården i Landborgen söder om Hallbergs trappor, drygt 100 meter söder om Kärnan.

 

Initiativtagarnas synpunkter på bl.a. tid för folkomröstning och problemet med att en del inte ville skriva hela personnumret framfördes både muntligt och skriftligt (se Överlämnandebrev) både till kommunfullmäktiges ordförande och närvarande massmedia - Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg (gratistidning), Sveriges radio och SVT Helsingborg (regional-TV). De 11487 namnen vi räknat är bara sådana som angett fullständigt personnummer, är över 18 år, och angett en adress i kommunen Helsingborg.

 

ÖVERLÄMNANDEBREV

Tjänstemän räknar nu och kontrollerar alla namn. Man kommer enligt uppgift inte att vara klar med kontrollen före december 2017.

Överlämnandebrev (Länk till PDF)

_____________________________________________________

UPPMANING

Flygbladet nedan och tillhörande namninsamling är planerad och genomförs av ideella krafter inom Jordens Vänner Helsingborg, och av andra samhällsintresserade och engagerade personer.Vi önskar att flygbladet inte lämnas till pappersåtervinning i första taget, och vi önskar inte att den hamnar i brännbart restavfall alls.

 

Håller du med oss om att Landborgskopplingen/Landborgsgaraget borde diskuteras mera, och att invånarna i Helsingborg själva borde ta ett beslut genom en folkomröstning, om detta garage för cirka 400 miljoner skall byggas eller ej? Sprid då detta flygblad vidare.

 

Vår uppmaning till dig är att sprida den vidare inom din familj, till dina grannar, till dina vänner, till dina arbetskamrater, eller till nästa person du möter på gatan. Du kan sedan skriva på en namninsamlingslista, och förhoppningsvis får vi då en folkomröstning, där vi kan välja vilken väg vi skall ta in i framtiden.

 

Avgörandet av detta planerade bygge, är en del i vilket samhälle och i vilken värld vi vill leva. Hur vill vi som medborgare att vår stad skall se ut, vad skall vi satsa på idag och för kommande generationer, lokalt, nationellt och även globalt?

_____________________________________________________

Flygblad om frågor och svar inför folkomröstningskampanjen om Landborgsgaraget (Länk till PDF)

 

Namninsamlingslista för folkomröstning om Landborgsgaraget - 10 personer (Länk till PDF)

 

Text till sandwich-plakat (Länk till PDF)

 

Affisch till namninsamlingen (Länk till PDF)

 

Bifogad blankett för dem som inte vill skriva personnummer på en lista på stan, men som kan skicka det till Jordens Vänners revisor på riksnivå. Gör så här:

Ta bifogad blankett och en vanlig namninsamlingslista fullständigt ifylld med ett eller flera namn, stoppa i ett kuvert och skriv svarspost, kundnummer och exakt det nummer som står i blanketten och så Göteborg. Jordens Vänner riks betalar portot. Revisorn skickar in dessa listor till kommunfullmäktiges ordförande i tid och vi namninsamlare ser aldrig dessa listor. Revisorn meddelar oss endast hur många namn som kommit in på det sättet, men inga namn eller annat.

 

Blankett för svarspost till revisor (rev. 170829 - Länk till PDF)

_____________________________________________________

Övrig information

Denna namninsamling startar 1 maj 2017 och måste vara avslutad och inlämnad till kommunen senast 31 oktober 2017. Listorna ska vara Jordens Vänner Helsingborg, Furutorpsgatan 71, Helsingborg tillhanda senast 27/10 för räkning.

 

Jordens Vänner Helsingborg och Naturskyddsföreningen Helsingborg överlämnar listorna till kommunen 31 oktober. Jordens Vänner Helsingborg och Naturskyddsföreningen Helsingborg gör detta tillsammans för att försöka stoppa projektet Landborgsgaraget/Landborgskopplingen.

__________________________________________

Nästa medlemsmöte planeras till oktober och meddelas här senare.

Om inget annat nämns, så genomförs mötena i Enhetsgruppens lokal på Furutorpsgatan 71, Helsingborg.

 

 

Uppdaterad

2020-09-20