Aktuellt

Aktiviteter i Helsingborg 2024

 

Nästa medlemsmöte blir måndagen den 26 februari kl. 19.

___________________________________________

Utlagt 2023-09-04:

Vi beslöt på medlemsmötet 28/8 att delta i Aktionsveckan 15 – 22 september och då starta en kampanj mot tillväxttänkandet.

>>For Social and Climate Justice - Week of Action<<


>>Brev till miljö- och klimatorganisationer och andra organisationer (PDF)<<

>>Öppet brev till politiker och massmedier (PDF)<<

>>Öppna brevet i flygbladsform (PDF)<<

___________________________________________

Utlagt 2022-12-06:

Flygbladet “Miljö och klimat kräver detta inför valet 2022” har ändrats lite och heter nu “Miljö och klimat kräver detta av politiken”. Flygbladet var ingen uppmaning till hur man skulle rösta i valet utan det handlade om vad politiken borde göra, men inte gör. Det är lika aktuellt nu som före valet. Därför har vi ändrat rubriken och lagt till lite grann med tanke på händelseutvecklingen. Läs det!

>>Tryck här för att läsa uppdaterat flygblad (PDF)<<


Vi finner en mycket intressant Motion 2022/23:765 till Riksdagen av Rebecka Le Moine (MP) om att alla svenska pengar, inte bara sedlar och mynt, borde skapas enbart av Riksbanken. Idag är det ju så, att de allra flesta pengar skapas av privata banker, när de beviljar lån. Detta har i hög grad bidragit till de enorma ekonomiska förmögenhetsklyftorna i Sverige. En sådan förändring, som föreslås i motionen, vore en viktig pusselbit i det systemskifte som krävs. Läs motionen på länken:

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/reformering-av-penningsystemet_HA02765

___________________________________________

Utlagt 2022-08-03:

Redovisning av hur de politiska partierna i Helsingborgs kommunfullmäktige svarat på vår fråga om de är för eller mot avgiftsfri lokal kollektivtrafik har vi redovisat på en sida i vårt flygblad med rubriken “Redovisning av politikersvar om gratis lokal kollektivtrafik”. På övriga tre sidor i flygbladet framgår varför vi är för denna åtgärd som en av många åtgärder för att åstadkomma en rättvis klimatomställning.

>>Tryck här för att läsa flygbladet (PDF)<<

___________________________________________

Utlagt 2022-08-17 efter medlemsmötet den 15/8:

Jordens Vänner Helsingborg kampanjar för Gratis lokal kollektivtrafik med detta flygblad, som delats ut bland annat vid torgmöte 1/6 utanför Stadsbiblioteket och under nationaldagen 6/6 på Fredriksdals friluftsmuseum. Det har också 10/6 skickats till politiker i Helsingborg med frågan om de är för eller mot avgiftsfri lokal kollektivtrafik. >>Tryck här för att läsa flygbladet (PDF)<<


Samtidigt har vi också spridit “Hörde ni?” ett utskick till trafik- och miljöintresserade om att Sveriges radio vid ett enda tillfälle 18/5 tagit upp att man för att klara klimatet måste minska behovet av transporter och minska bilismen med anledning av Klimaträttsutredningens slutbetänkande “Rätt för klimatet” SOU 2022:21. >>Tryck här för att läsa utskicket (PDF)<<

___________________________________________

Utlagt 2022-05-03:

Torsdag 19/5 kl. 18:30 - Ändra systemet – inte klimatet, men hur? 

Inledare: Stig Broqvist, författare till ett häfte med det namnet. Enhetsgruppens lokal, Furutorpsgatan 71, Helsingborg. Arr: Enhetsgruppen och Jordens Vänner Helsingborg. Jordens Vänner Helsingborg hyr ju in sig i denna lokal. Buss till lokalen: nr 3 och 7 till hållplats Traktörsgatan och nr 8 och 25 till hållplats Tranemansgatan. Lokalen ligger mitt emellan de två hållplatserna ungefär 150 meter från vardera.

 

Jordens Vänner Helsingborg har ett nytt flygblad “Miljö och klimat kräver detta inför valet 2022” med underrubriken “Politiken är inte i närheten av vad som krävs och mycket går i fel riktning.” >>Tryck här för att läsa flygbladet (PDF)<<

___________________________________________

Noterat & utlagt 2022-04-21 efter medlemsmötet den 21/3:

Stig Broqvist har i april 2022 skrivit en version 2 av det häfte på 38 sidor 'Ändra systemet - inte klimatet, men hur?', som han skrev i september 2020. Nu är det utökat till 100 sidor. Jordens Vänner Helsingborg har inte tagit ställning till allt i detta häfte, men här kan du läsa det (PDF): Ändra systemet – inte klimatet, men hur? Version 2

___________________________________________

Utlagt 2021-08-03:

Jordens Vänner stöder Kampanjen Kärnvapenförbud Nu och kravet på att Sverige ska skriva på och ratificera FNs förbud mot kärnvapen. Därför uppmanar vi dig som läser detta, att skriva på namninsamlingen för det kravet. Se länken: https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

___________________________________________

Noterat & utlagt 2021-05-31 efter medlemsmötet den 27/5:

Stig Broqvist har i september 2020 skrivit ett häfte på 38 sidor 'Ändra systemet - inte klimatet, men hur?'. Jordens Vänner Helsingborg har inte tagit ställning till allt i detta häfte, men här kan du läsa det (PDF): Ändra systemet – inte klimatet, men hur?

___________________________________________

Vi tog ställning för de båda pågående namninsamlingarna dels mot försäljningen av Öresundskraft, dels mot rivningen av Sundspärlan (Folkets park), men utan att lova aktivt deltagande. Vi vill dock uppmana alla medlemmar och sympatisörer att på sitt sätt stödja namninsamlingen. Den om Öresundskraft startades av privatpersonen Bert Alfson och man kan läsa mer på länken:

https://www.facebook.com/groups/568438177006186/
Denna namninsamling är nu i slutfasen och listan kan skrivas ut här (PDF).

Jordens Vänner Helsingborg har ordnat klimatmanifestationer för att ta klimatfrågan på allvar och att stödja klimatstrejken fredagarna 22/2, 22/3, 26/4 och kommer att ordna det 24/5 och 14/6 kl. 16.00-16.30 utanför Rådhuset vid Stenbocksstatyn på Stortorget i Helsingborg, då även med högtalare. Andra fredagar samma tid och plats ordnar andra personer bl.a, från Omställningsrörelsen motsvarande klimatmanifestationer men utan högtalare.

På Nationaldagen 6/6 har vi liksom andra föreningar ett torgstånd på Fredriksdals friluftsmuseum nära båthuset kl. 10-18. Vi ordnar små enkla vindsnurror för barn och har informationsmaterial.

___________________________________________

På senaste manifestationen den 14/12 bestämde vi att göra ett uppehåll för jul- och nyårshelgerna och försöka få många att komma när skolorna har startat efter jullovet på en kort manifestation för klimatet fredag den 11 januari kl. 16.00-16.30 på Stortorget intill Stenbocksstatyn söder om Rådhuset.

___________________________________________

Nästa medlemsmöte blir måndagen den 26 februari kl. 19.

Om inget annat nämns, så genomförs mötena i Enhetsgruppens lokal på Furutorpsgatan 71, Helsingborg. 

 

Uppdaterad

2024-02-20