Om Oss

Miljö och Klimat

Jordens Vänner arbetar ständigt med att visa på de sätt som finns att förbättra nuvarande samhällssystem genom att se till helheten

Ekonomi

Jordens Vänner anser att vi nu måste börja diskutera problemet med hur vi idag  skapar och fördelar pengar i samhället

Solidaritet

Jordens Vänner arbetar för att förbättra vår sociala situation genom att förändra det sätt som vi organiserat vårt nuvarande samhälle på

Vi tycker att stora delar av vårt samhälle är på väg åt fel håll

Låt oss byta riktning!

Om Jordens Vänner


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen.  Jordens Vänner Sverige bildades 1971 och var tillsammans med USA, England och Frankrike initiativtagare till Internationella Jordens Vänner samma år.


Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst som arbetar lokalt, nationellt och internationellt:

- för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser

- med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle

- för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet


Jordens Vänners arbete bedrivs huvudsakligen i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer.


Jordens Vänner har har lokalgrupper på ett flertal orter runt om i landet som anordnar lokala aktiviteter och deltar i nationella kampanjer. Vi i Jordens Vänner bedriver projekt som klimatinformatörerna och skyddandet av regnskogen i Latinamerika. Vi anordnar även ett flertal aktiviteter och kampanjer under året. Detta ofta tillsammans med andra organisationer i olika nätverk.


Miljöområden

 

Jordens Vänner nationellt och Miljöförbundet Jordens Vänner i Helsingborg arbetar med en rad olika frågor som alla är viktiga för att skapa ett hållbart, mänskligt och rättvist samhälle. Verksamheten kan delas in i följande områden:

Demokrati och Ekonomi

Klimat och Energi

Mat och Naturbruk

Regnskog

Svensk skog

Trafik

Det huvudsakliga arbetet bedrivs i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer.

Hållbar Ekonomi

 

Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system

Jordens Vänners arbete bedrivs huvudsakligen i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer.

Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system håller månadsmöten i Helsingborg där fem av medlemmarna bor. Med övriga medlemmar som inte kan deltaga fysiskt på mötena sker kontakt per mail eller telefon.


Utskottets verksamhetsförklaring

Utskottet arbetar med att samla in och analysera information om problemen med vårt nuvarande ekonomiska system. Vårt mål är att ta fram, informera om och verka för sätt att organisera samhällsekonomin så att alla kan leva tillsammans i sann demokratisk anda, där människan, djuren och naturen, till skillnad från nu, står i centrum.

Uppdaterad

2018-08-15