Tidigare aktiviteter

Aktiviteter som genomförts i Helsingborg


Nästa medlemsmöte planeras till augusti och meddelas här senare.

_________________________________________________

Frågan om Landborgsgaraget är en av de lokalt viktigaste miljöfrågorna i Helsingborg. Det kommer att bidra till ökad bilism och ökade

klimatproblem. Det förstör ett mycket vackert område som är klassat som riksintresse för kultur och miljö. Det kostar oerhört mycket pengar, som behövs bättre för skola, vård, omsorg och bättre miljö. Det finns många andra argument.

Skriv under vår namninsamling för folkomröstning.

_________________________________________________

Diskussionsmöte torsdagen den 17/5 kl. 18:30 i vår lokal på Furutorpsgatan 71.

Ämne: ''Hur går det med Landborgsgaraget - går det att stoppa projektet?''

_________________________________________________

DEBATT OM LANDBORGSGARAGET i Stadsbibliotekets hörsal - onsdagen den 22/11 kl. 18:30.

Ställ frågor till politikerna! Klimat, natur och miljö, elevhälsa, e-handel, onödigt och dyrt.

 

En representant från varje parti är inbjuden. Fyra partier har tackat ja, nämligen de tre partier – MP, S och V, som röstat nej till

Landborgsgaraget, samt ett av de fem partier, som röstat ja till Landborgsgaraget, nämligen L. Tre partier . C, M och SD – har sagt nej

till att medverka, och ett parti KD har inte svarat. Affisch (Länk till PDF) - Flygblad (Länk till PDF)

_________________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-09-18

Slutspurten börjar. Nu 18/9, efter att ha samlat in namn i 20 veckor har vi fått in drygt 8200 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Vi vet att det finns ytterligare en del listor ute på olika ställen, men vi har inte fått in uppgifter om antal namn som är

påskrivna där och därför har vi inte kunnat räkna med det.

 

Ibland vill folk ha listor för att samla namn. Vi stöter då och då på människor, som länge velat skriva på, men inte vetat var man får tag på

oss. Det säkraste sättet att nå oss är i vår lokal på Furutorpsgatan 71 under den begränsade öppettiden (alla onsdagar kl. 17:00–18:30 och torsdagar i jämna veckor kl. 17:30–18:30).  Tryck här för ytterligare kontaktinfo!

 

Vi tror vi kan lyckas få in tillräckligt med namn, men det kräver idogt arbete, ideellt arbete givetvis. Om vi får 10 % av de röstberättigade i

Helsingborg att skriva på, det vill säga 11000, och vi lämnar in listorna innan oktober månads slut, är kommunfullmäktige tvungen att

behandla frågan. För att få folkomröstning krävs dessutom att en tredjedel av kommunfullmäktige röstar för folkomröstning.

 

De tre partier, som två år i rad röstat nej till Landborgsgaraget, har bestämt att stödja folkomröstning, om vi samlar in tillräckligt med

namn. Dessa partier har tillsammans mer än en tredjedel av mandaten i kommunfullmäktige. Det finns fortfarande möjlighet att stoppa projektet, eftersom själva bygget inte ska komma igång förrän hösten 2018.

_________________________________________________

Arbetsmöte måndag den 11/9 kl. 12:00 - för bedömning av hittills uppnått insamlingsresultat.

_________________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-08-21

Nu 21/8, efter att ha samlat in namn i 16 veckor har vi fått in drygt 6400 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Vi vet att det finns ytterligare en del listor ute på olika ställen, men vi har inte fått in uppgifter om antal namn som är påskrivna där och

därför har vi inte kunnat räkna med det. För att öka takten i namninsamlingen har vi organiserat oss lite bättre. Då och då vill folk ha listor för att samla namn.

 

De två sista veckorna har vi samlat mer, även om vi inte riktigt nått upp till våra ambitiösa veckomål. Vi hyser gott hopp om att lyckas få in

tillräckligt med namn, men det kräver idogt arbete, ideellt arbete givetvis. Om vi får 10 % av de röstberättigade i Helsingborg att skriva

på, är kommunfullmäktige tvungen att behandla frågan. För att få folkomröstning krävs dessutom att en tredjedel av kommunfullmäktige

röstar för folkomröstning.

 

Vi har inga garantier, men eftersom tre partier, som har mer än en tredjedel av mandaten, två år i rad röstat nej till Landborgsgaraget,

tror vi att chansen är stor att de kommer att stödja folkomröstning. Det finns fortfarande möjlighet att stoppa projektet, eftersom själva

bygget inte ska komma igång förrän hösten 2018.

_________________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-07-20

Efter att  nu ha samlat in namn för folkomröstning om Landborgsgaraget i 11 och en halv vecka har vi fått in ca 4800 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Vi behöver öka takten i namninsamlingen för att klara målet 10 % av de röstberättigade i

Helsingborg tills i slutet av oktober. Därför har vi dragit upp riktlinjer för hur vi ska organisera oss bättre och få med fler i arbetet. Vi hyser gott hopp om att lyckas få in tillräckligt med namn, men det kräver fortsatt idogt ideellt arbete av alla engagerade!

_________________________________________________

Tidigare lägesrapport, Jordens Vänners medlemsmöte 2017-06-19

Nu 19/6, efter att ha samlat in namn i 7 veckor har vi fått in ca 2800 namn, som vi bedömer som giltiga, d.v.s. med fullständiga uppgifter. Det

är troligen fler, eftersom vi hört om personer som samlat en del utan att vi fått uppgifter om hur många namn de fått in. Det gick lite trögt i

början, men nu har namninsamlingen tagit ordentlig fart.

 

Om vi fortsätter att samla lika mycket i fortsättningen som vi gjort senaste veckan, bör vi få ihop tillräckligt med namn. Vi träffar ofta på

människor som är mycket irriterade på hur ledande politiker förstör miljön, och som vill skriva på våra listor. Många andra är inte så

insatta, men skriver gärna på, när de får information.

 

Naturligtvis stöter vi också på en del människor med motsatt åsikt och sådana som inte bryr sig. Vi hyser gott hopp om att lyckas få in tillräckligt med namn, men det kräver idogt arbete, ideellt arbete givetvis. Stöd från en miljöengagerad allmänhet med att samla namn välkomnas! - Genom Stig Broqvist.

_________________________________________________

Minnesanteckningar från medlemsmöten 2020 (PDF): 21/4, 18/2


Minnesanteckningar från medlemsmöten 2019 (PDF): 17/12, 21/8, 9/6, 17/4, 21/3, 24/2


Minnesanteckningar från medlemsmöten 2018 (PDF): 12/12, 17/9, 6/8, 9/7, 11/6, 21/5, 12/4, 29/1

 

Minnesanteckningar från medlemsmöten 2017 (PDF): 6/11, 9/10, 18/9, 21/8, 20/7, 19/6, 22/5

_________________________________________________

Aktivitetsdag i Helsingborgs Arena hösten 2015

Utställning på biblioteket hösten 2015

Informationsbord på HX sommaren 2015

Utställning på biblioteket hösten 2014

Uppdaterad

2020-05-20