Aktuellt

Aktiviteter i Helsingborg 2017

 

Nästa medlemsmöte blir torsdagen den 12/4 kl. 18:15 i vår lokal på Furutorpsgatan 71.

_____________________________________________________________

NAMNINSAMLINGEN för folkomröstning om Landborgsgaraget är nu avslutad och inlämnad till kommunfullmäktiges ordförande 2017-10-31

En delegation på åtta personer, initiativtagare till namninsamlingen, både medlemmar i Jordens Vänner Helsingborg och medlemmar i Naturskyddsföreningen överlämnade en låda med namnlistorna till kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander. Uppgifter från sena insamlingar kom strax innan, så ny uppgift om antalet namn fick skrivas till för hand. Därefter kom en lista med tre namn, så slutsiffran 11487 namn hann vi inte skriva på de papper som delades ut till massmedia.

 

11487 röstberättigade i vår kommun ställer sig bakom kravet på en kommunal folkomröstning i Helsingborg för ställningstagande om man ska bygga en stor parkeringsanläggning eller inte under Rosenträdgården i Landborgen söder om Hallbergs trappor, drygt 100 meter söder om Kärnan.

 

Initiativtagarnas synpunkter på bl.a. tid för folkomröstning och problemet med att en del inte ville skriva hela personnumret framfördes både muntligt och skriftligt (se Överlämnandebrev) både till kommunfullmäktiges ordförande och närvarande massmedia - Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg (gratistidning), Sveriges radio och SVT Helsingborg (regional-TV). De 11487 namnen vi räknat är bara sådana som angett fullständigt personnummer, är över 18 år, och angett en adress i kommunen Helsingborg.

 

ÖVERLÄMNANDEBREV

Tjänstemän räknar nu och kontrollerar alla namn. Man kommer enligt uppgift inte att vara klar med kontrollen före december 2017.

Överlämnandebrev (Länk till PDF)

_____________________________________________________________

UPPMANING

Flygbladet nedan och tillhörande namninsamling är planerad och genomförs av ideella krafter inom Jordens Vänner Helsingborg, och av andra samhällsintresserade och engagerade personer.Vi önskar att flygbladet inte lämnas till pappersåtervinning i första taget, och vi önskar inte att den hamnar i brännbart restavfall alls.

 

Håller du med oss om att Landborgskopplingen/Landborgsgaraget borde diskuteras mera, och att invånarna i Helsingborg själva borde ta ett beslut genom en folkomröstning, om detta garage för cirka 400 miljoner skall byggas eller ej? Sprid då detta flygblad vidare.

 

Vår uppmaning till dig är att sprida den vidare inom din familj, till dina grannar, till dina vänner, till dina arbetskamrater, eller till nästa person du möter på gatan. Du kan sedan skriva på en namninsamlingslista, och förhoppningsvis får vi då en folkomröstning, där vi kan välja vilken väg vi skall ta in i framtiden.

 

Avgörandet av detta planerade bygge, är en del i vilket samhälle och i vilken värld vi vill leva. Hur vill vi som medborgare att vår stad skall se ut, vad skall vi satsa på idag och för kommande generationer, lokalt, nationellt och även globalt?

_____________________________________________________________

Flygblad om frågor och svar inför folkomröstningskampanjen om Landborgsgaraget (Länk till PDF)

Namninsamlingslista för folkomröstning om Landborgsgaraget - 10 personer (Länk till PDF)

 

Text till sandwich-plakat (Länk till PDF)

 

Affisch till namninsamlingen (Länk till PDF)

 

Bifogad blankett för dem som inte vill skriva personnummer på en lista på stan, men som kan skicka det till Jordens Vänners revisor på riksnivå. Gör så här:

Ta bifogad blankett och en vanlig namninsamlingslista fullständigt ifylld med ett eller flera namn, stoppa i ett kuvert och skriv svarspost, kundnummer och exakt det nummer som står i blanketten och så Göteborg. Jordens Vänner riks betalar portot. Revisorn skickar in dessa listor till kommunfullmäktiges ordförande i tid och vi namninsamlare ser aldrig dessa listor. Revisorn meddelar oss endast hur många namn som kommit in på det sättet, men inga namn eller annat.

 

Blankett för svarspost till revisor (rev. 170829 - Länk till PDF)

_____________________________________________________________

Övrig information

Denna namninsamling startar 1 maj 2017 och måste vara avslutad och inlämnad till kommunen senast 31 oktober 2017. Listorna ska vara Jordens Vänner Helsingborg, Furutorpsgatan 71, Helsingborg tillhanda senast 27/10 för räkning.

 

Jordens Vänner Helsingborg och Naturskyddsföreningen Helsingborg överlämnar listorna till kommunen 31 oktober. Jordens Vänner Helsingborg och Naturskyddsföreningen Helsingborg gör detta tillsammans för att försöka stoppa projektet Landborgsgaraget/Landborgskopplingen.

_____________________________________________________________

- Nästa medlemsmöte blir torsdagen den 12/4 kl. 18:15.

Om inget annat nämns, så genomförs mötena i Enhetsgruppens lokal på Furutorpsgatan 71, Helsingborg.

 

 

Uppdaterad

2018-03-08